• 07:00 – 08:00 prijímanie detí , voľná hra detí
  • 08:00 – 08:30 raňajky, dojčatá spánok
  • 08:30 – 08:50 osobná hygiena
  • 08:50 – 09:30 ovocná desiata
  • 09:30 – 11:30 pobyt vonku
  • 11:30 – 12:30 osobná hygiena, obed
  • 12:30 – 15:00 spánok
  • 15:00 – 16:00 postupné vstávanie, osobná hygiena, olovrant
  • 16:00 – 17:30 hra, odovzdávanie detí rodičom