Milí rodičia Vítame Vás na našej stránke. Naše zariadenie poskytuje celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť o deti vo veku od 1/2 roka až do 7 rokov dieťaťa. Sme jedíný v Košiciach, ktorý sa vedia postarať na jednom mieste o vaše dieťa od 1/2 roka a pripraviť ho až do školy. Máme 3 triedy, kde su detičky vekovo rozdelené : Jasličky 1/2 roka do 2 rokov, škôlka od 2 rokov do 3,5roka a predprípravka od 3,5 do 7 rokov.

Našim cieľom je naučiť dedičky dodržiavaniu hygienických a stravovacích návykov, pravidlá správania, naučia sa samostatne obliekať, stolovať, chodiť na nočník a neskôr na WC, či podporovať jeho zdravý vývoj rôznymi aktivitami… .

V Žabiatku máme pravidelné akcie, ako napr. karneval, pohybové , tvorivé aktivity , narodeninové party, vystúpenia pre rodičov.

Náš personál : O vaše detičky sa stará kvalifikovaný personál s adekvátnym vzdelaním a neustále sa snažíme zdokonaľovať formou rôznych odborných sedení s odborníkmi či ďalším štúdiom . Pri ich výbere kladieme dôraz na ich vzťah k deťom, aktívnosť, kreativitu, schopnosti rozvíjať sa.Učenie hrou: našim cieľom je zdravý psycho – motorický vývin dieťaťa. Neustále vymýšľame a hľadáme nové možnosti vytvárania podnetov pre detičky aby  napredovali v oblasti zmyslového vnímania, jemnej a hrubej motoriky, reči, osobnej hygieny, sociálneho vnímania a etiky, lásky k prírode. Detičky sa už v rannom veku u nás stretávajú s anglickým jazykom a to formou hry, pesničiek  a iných zábavných aktivít.Sme Rodina: Naše zariadenie už 10 rokov sa snaží o rodinnú atmosféru, snažíme sa byť v blízkom kontakte s rodičom a hlavne s dieťaťom a nájsť spoločné riešenia, či už vo vašom súkromnom živote alebo v podpore rozvíjania sa vašich ratolestí.