Počas letných prázdnin máte možnosť Vaše dieťa vo veku od 3 -12 rokov umiestniť v našom zariadení.

Cena zahŕňa stravu 3 denne , pitný režim ,ovocie, odmeny ,poplatky súvisiace s aktivitami, ďalej cestovné lístky, vstupné a všetky ostatné poplatky súvisiace s výletmi ako návšteva botanickej záhrady, športový areál, ZOO…… ( platí pre deti od 6 rokov) .

Cenník:

Deti od 3-5 rokov 

210Eur na celý mesiac alebo 20eur/ celý deň

Deti do 6-12 rokov 250Eur na celý mesiac alebo 20eur/celý deň

Predbežne dohodnuté aktivity pre všetky deti počas leta: Požiarnici – penová show, Policajný zbor aj so psíkom – ukážky, Kúzelník,  Ujo Ľubo …….

Tešíme sa na Vaše poklady